Moja zóna

Základná umelecká škola, Štúrova 467/6, Kysucké Nové Mesto

Štúrova 6, 024 01 Kysucké Nové Mesto
37812491
2021667098
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A