Moja zóna

Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Dolinský potok 28, 024 01 Kysucké Nové Mesto
37812505
2021680100
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
108 tis. €
161,8 %
2020/2019