Moja zóna

Základná škola Jána Amosa Komenského

Komenského 752, 022 01 Čadca
37812513
2021666196
Nemá
50-99 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,08 tis. €
401 tis. €
51 %
2020/2019