Moja zóna

Základná škola Kysucký Lieskovec

Kysucký Lieskovec 208, 023 34 Kysucký Lieskovec
37812521
2021681035
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
162 tis. €