Moja zóna

Základná škola Kysucký Lieskovec

Kysucký Lieskovec 208, 023 34 Kysucký Lieskovec
37812521
2021681035
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
171 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola Kysucký Lieskovec


Štatutári Základná škola Kysucký Lieskovec


Spoločníci Základná škola Kysucký Lieskovec


Predmety podnikania Základná škola Kysucký Lieskovec


Kataster Základná škola Kysucký Lieskovec


Skrátené výkazy Základná škola Kysucký Lieskovec