Moja zóna

Materská škola Horný Vadičov

Horný Vadičov 515, 023 45 Horný Vadičov
37812556
2021681299
Nemá
10-19 zamestnancov
30.06.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A