Moja zóna

Materská škola Horný Vadičov

Horný Vadičov 515, 023 45 Horný Vadičov
37812556
2021681299
Nemá
10-19 zamestnancov
30.06.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola Horný Vadičov


Štatutári Materská škola Horný Vadičov


Spoločníci Materská škola Horný Vadičov


Predmety podnikania Materská škola Horný Vadičov


Kataster Materská škola Horný Vadičov


Skrátené výkazy Materská škola Horný Vadičov