Moja zóna

Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto

Litovelská 9, 024 01 Kysucké Nové Mesto
37812599
2021681453
Nemá
10-19 zamestnancov
30.06.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A