Moja zóna

Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Komenského 38, 024 01 Kysucké Nové Mesto
37812602
2021668715
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A