Moja zóna

Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Komenského 38, Kysucké Nové Mesto
37812602
2021668715
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1976
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto


Štatutári Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto


Spoločníci Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto


Predmety podnikania Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto


Kataster Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto


Skrátené výkazy Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto