Moja zóna

Materská škola 9. mája

9. mája 1292, 024 04 Kysucké Nové Mesto
37812611
2021681420
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
48,8 tis. €
-48,8 %
2020/2019