Moja zóna

Materská škola

Raková - Fojstvo 1253, 023 51 Raková
37812637
2021670079
Nemá
20-24 zamestnancov
30.06.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A