Moja zóna

Základná škola s materskou školou

Vyšný Koniec 969, 023 13 Čierne
37812653
2021671322
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
70 tis. €
25,5 %
2020/2019