Moja zóna

Základná škola s materskou školou Divina

Divina 538, 013 31 Divina
37812670
2021667747
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
12,4 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Divina


Štatutári Základná škola s materskou školou Divina


Spoločníci Základná škola s materskou školou Divina


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Divina


Kataster Základná škola s materskou školou Divina


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Divina