Moja zóna

Základná škola

Ústredie 533, 023 21 Korňa
37812726
2021671256
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
128 tis. €
1 000,4 %
2020/2019