Moja zóna

Materská škola Kysucký Lieskovec

Kysucký Lieskovec 309, 023 34 Kysucký Lieskovec
37812769
2021681409
Nemá
10-19 zamestnancov
30.06.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola Kysucký Lieskovec


Štatutári Materská škola Kysucký Lieskovec


Spoločníci Materská škola Kysucký Lieskovec


Predmety podnikania Materská škola Kysucký Lieskovec


Kataster Materská škola Kysucký Lieskovec


Skrátené výkazy Materská škola Kysucký Lieskovec