Moja zóna

Materská škola Kysucký Lieskovec

Kysucký Lieskovec 309, 023 34 Kysucký Lieskovec
37812769
2021681409
Nemá
10-19 zamestnancov
30.06.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A