Moja zóna

Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302

Ústredie 302, 013 62 Veľké Rovné
37812793
2021677196
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302


Štatutári Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302


Spoločníci Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302


Kataster Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302