Moja zóna

Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302

Ústredie 302, 013 62 Veľké Rovné
37812793
2021677196
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A