Moja zóna

Základná škola, Lichardova 24, Žilina

Lichardova 24, 010 01 Žilina
37812891
2021669738
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
130 tis. €
32,4 %
2020/2019