Moja zóna

Základná škola, V. Javorku 32, Žilina

V. Javorku 32, 010 01 Žilina
37812904
2021669716
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
169 tis. €
-3,4 %
2020/2019