Moja zóna

Základná škola s materskou školou Breza

Breza 314, 029 53 Breza
37812947
2021678384
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
92,3 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Breza


Štatutári Základná škola s materskou školou Breza


Spoločníci Základná škola s materskou školou Breza


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Breza


Kataster Základná škola s materskou školou Breza


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Breza