Moja zóna

Základná škola s materskou školou Krušetnica 83

Krušetnica 83, 029 54 Krušetnica
37812955
2021678461
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
523 tis. €
1 013,4 %
2020/2019