Moja zóna

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Slovenských dobrovoľníkov 7, 010 03 Žilina
37812980
2021669023
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
267 tis. €
-5,9 %
2020/2019