Moja zóna

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno

Mládeže 289, 013 24 Strečno
37812998
2021669045
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
30,5 tis. €
313,6 %
2020/2019