Moja zóna

Základná škola Kysucké Nové Mesto - Clementisova ulica

Clementisova 616, 024 01 Kysucké Nové Mesto
37813005
2021681068
Nemá
50-99 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
9,74 tis. €