Moja zóna

Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina

Karpatská 11, 010 08 Žilina
37813013
2021667923
Nemá
100-149 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
206 tis. €
2 414,8 %
2020/2019