Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624

Rosina 624, 013 22 Rosina
37813030
2021669617
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
268 tis. €
-79,8 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624


Štatutári Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624


Kataster Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624