Moja zóna

Základná škola Lietavská Lúčka

Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka
37813048
2021669694
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,96 tis. €