Moja zóna

Základná škola Hruštín

Hruštín 55, 029 52 Hruštín
37813081
2021678472
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Hruštín


Štatutári Základná škola Hruštín


Spoločníci Základná škola Hruštín


Predmety podnikania Základná škola Hruštín


Kataster Základná škola Hruštín


Skrátené výkazy Základná škola Hruštín