Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Školská 71/3, Lokca

Školská 3, 029 51 Lokca
37813099
2021678450
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
213 tis. €
73,7 %
2020/2019