Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Kliňanská cesta 122/4, Klin

Kliňanská cesta 4, 029 41 Klin
37813111
2021678439
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
126 tis. €
-32,7 %
2020/2019