Moja zóna

Základná škola s materskou školou Novoť

Novot 315, 029 55 Novoť
37813129
2021678516
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
158 tis. €
-45,5 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Novoť


Štatutári Základná škola s materskou školou Novoť


Spoločníci Základná škola s materskou školou Novoť


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Novoť


Kataster Základná škola s materskou školou Novoť


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Novoť