Moja zóna

Základná škola s materskou školou Liptovská Lúžna

Liptovská Lúžna 569, 034 72 Liptovská Lúžna
37813170
2021668517
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
38,3 tis. €
120,9 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Liptovská Lúžna


Štatutári Základná škola s materskou školou Liptovská Lúžna


Spoločníci Základná škola s materskou školou Liptovská Lúžna


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Liptovská Lúžna


Kataster Základná škola s materskou školou Liptovská Lúžna


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Liptovská Lúžna