Moja zóna

Základná škola Lietava

Lietava 216, 013 18 Lietava
37813196
2021669650
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Lietava


Štatutári Základná škola Lietava


Spoločníci Základná škola Lietava


Predmety podnikania Základná škola Lietava


Kataster Základná škola Lietava


Skrátené výkazy Základná škola Lietava