Moja zóna

Základná škola s Materskou školou Zubrohlava

Školská 238, 029 43 Zubrohlava
37813218
2021678527
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
580 tis. €
6,3 %
2020/2019