Moja zóna

Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín

Medvedzie 155, 027 44 Tvrdošín
37813226
2021677251
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
12,8 tis. €