Moja zóna

Základná škola, Jarná 20, Žilina

Jarná 20, 010 01 Žilina
37813277
2021669529
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
65,4 tis. €
-60,1 %
2020/2019