Moja zóna

Základná škola Lutiše s Materskou školou Lutiše

Lutiše 65, 013 05 Lutiše
37813331
2021671179
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A