Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Višňové 446

Višňové 446, 013 23 Višňové
37813366
2021669672
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
67,3 tis. €
130,5 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Višňové 446


Štatutári Základná škola s materskou školou, Višňové 446


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Višňové 446


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Višňové 446


Kataster Základná škola s materskou školou, Višňové 446


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Višňové 446