Moja zóna

Základná škola s materskou školou Ulica pod Chočom 550 Lisková

Ulica pod Chočom 550, 034 81 Lisková
37813374
2021668869
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
113 tis. €
-19 %
2020/2019