Moja zóna

Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru

Športovcov 342, 013 25 Stráňavy
37813382
2021671168
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
34,9 tis. €