Moja zóna

Základná škola Jozefa Hanulu, Školská ulica 927/2, Liptovské Sliače

Školská ulica 2, 034 84 Liptovské Sliače
37813391
2021668462
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A