Moja zóna

Základná škola a Materská škola Hlboké nad Váhom

Hlboké nad Váhom, 014 01 Hlboké nad Váhom
37813471
2021685369
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola a Materská škola Hlboké nad Váhom


Štatutári Základná škola a Materská škola Hlboké nad Váhom


Spoločníci Základná škola a Materská škola Hlboké nad Váhom


Predmety podnikania Základná škola a Materská škola Hlboké nad Váhom


Kataster Základná škola a Materská škola Hlboké nad Váhom


Skrátené výkazy Základná škola a Materská škola Hlboké nad Váhom