Moja zóna

Základná škola s Materskou školou v Dúbrave

Dúbrava 191, 032 12 Dúbrava
37814109
2021683059
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s Materskou školou v Dúbrave


Štatutári Základná škola s Materskou školou v Dúbrave


Spoločníci Základná škola s Materskou školou v Dúbrave


Predmety podnikania Základná škola s Materskou školou v Dúbrave


Kataster Základná škola s Materskou školou v Dúbrave


Skrátené výkazy Základná škola s Materskou školou v Dúbrave