Moja zóna

Špeciálna základná škola

Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
37816314
Nemá
nezistený
01.07.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Špeciálna základná škola


Štatutári Špeciálna základná škola


Spoločníci Špeciálna základná škola


Predmety podnikania Špeciálna základná škola


Kataster Špeciálna základná škola


Skrátené výkazy Špeciálna základná škola