Moja zóna

Centrum voľného času TREND

Obrancov mieru 7, 962 12 Detva
37831330
2021673258
Nemá
2 zamestnanci
01.04.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času TREND


Štatutári Centrum voľného času TREND


Spoločníci Centrum voľného času TREND


Predmety podnikania Centrum voľného času TREND


Kataster Centrum voľného času TREND


Skrátené výkazy Centrum voľného času TREND