Moja zóna

Centrum voľného času, Ul. M.R.Štefánika č.17, Žiar nad Hronom

Ul. M.R.Štefánika 17, 965 01 Žiar nad Hronom
37831411
2021646847
Nemá
5-9 zamestnancov
01.04.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času, Ul. M.R.Štefánika č.17, Žiar nad Hronom


Štatutári Centrum voľného času, Ul. M.R.Štefánika č.17, Žiar nad Hronom


Spoločníci Centrum voľného času, Ul. M.R.Štefánika č.17, Žiar nad Hronom


Predmety podnikania Centrum voľného času, Ul. M.R.Štefánika č.17, Žiar nad Hronom


Kataster Centrum voľného času, Ul. M.R.Štefánika č.17, Žiar nad Hronom


Skrátené výkazy Centrum voľného času, Ul. M.R.Štefánika č.17, Žiar nad Hronom