Moja zóna

Základná škola Dolné Plachtince

Dolné Plachtince 34, 991 24 Dolné Plachtince
37831623
2021645263
Nemá
nezistený
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Dolné Plachtince


Štatutári Základná škola Dolné Plachtince


Spoločníci Základná škola Dolné Plachtince


Predmety podnikania Základná škola Dolné Plachtince


Kataster Základná škola Dolné Plachtince


Skrátené výkazy Základná škola Dolné Plachtince