Moja zóna

Služby mesta Piešťany

Valová 44, 921 01 Piešťany
37834240
2020171450
SK2020171450
100-149 zamestnancov
01.07.2001
Ost.čistiace činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
4,72 mil. €
-72,4 %
2020/2019
5,89 mil. €
-39,4 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Služby mesta Piešťany


Štatutári Služby mesta Piešťany


Spoločníci Služby mesta Piešťany


Predmety podnikania Služby mesta Piešťany


Kataster Služby mesta Piešťany


Skrátené výkazy Služby mesta Piešťany