Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rohovce 106 - Nagyszarva 106

Rohovce 106, 930 30 Rohovce
37836374
2021624407
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rohovce 106 - Nagyszarva 106


Štatutári Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rohovce 106 - Nagyszarva 106


Spoločníci Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rohovce 106 - Nagyszarva 106


Predmety podnikania Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rohovce 106 - Nagyszarva 106


Kataster Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rohovce 106 - Nagyszarva 106


Skrátené výkazy Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rohovce 106 - Nagyszarva 106