Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice

Dechtice 514, 919 53 Dechtice
37836471
2021630776
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
57 tis. €
1 104,7 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice


Štatutári Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice


Kataster Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice