Moja zóna

Základná škola s Materskou školou v Dolných Orešanoch

Dolné Orešany 209, 919 02 Dolné Orešany
37836480
2021630578
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s Materskou školou v Dolných Orešanoch


Štatutári Základná škola s Materskou školou v Dolných Orešanoch


Spoločníci Základná škola s Materskou školou v Dolných Orešanoch


Predmety podnikania Základná škola s Materskou školou v Dolných Orešanoch


Kataster Základná škola s Materskou školou v Dolných Orešanoch


Skrátené výkazy Základná škola s Materskou školou v Dolných Orešanoch