Moja zóna

Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou

Suchá nad Parnou 55, 919 01 Suchá nad Parnou
37836510
2021630787
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou


Štatutári Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou


Spoločníci Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou


Kataster Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou