Moja zóna

Základná škola s Materskou školou v Kátlovciach

Kátlovce 195, 919 55 Kátlovce
37836544
2021630688
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s Materskou školou v Kátlovciach


Štatutári Základná škola s Materskou školou v Kátlovciach


Spoločníci Základná škola s Materskou školou v Kátlovciach


Predmety podnikania Základná škola s Materskou školou v Kátlovciach


Kataster Základná škola s Materskou školou v Kátlovciach


Skrátené výkazy Základná škola s Materskou školou v Kátlovciach